Fıtık nedir, Kaç çeşidi vardır?

Vücudun herhangi bir organının, genellikle bağırsağın,karın zarı ve kaslar arasından zayıf bir noktadan dışarı çıkmasına FITIK denir. Karın duvarında en sık 6 çeşidi görülür:

– Indirekt inguinal(kasık) Herni: 

Bu fıtık tipinde, karın zarı, kasıktaki iç halkadan torbalara doğru uzantı yapar. Kasık fıtıkları içinde en çok görülenidir. Bu tipin, torbalara kadar inmesi halinde “Skrotal Herni” adını alır.

Fıtık Hastalıkları 2 - Op. Dr. Selçuk Kihtir– Direkt inguinal(kasık) Herni:

Fıtıklaşma iç halka ile karın orta hattı arasındaki zayıf bölgedendir. Boğulma riski indirekt kasık fıtığına göre çok daha düşüktür. Daha çok yaşlılarda görülür.

– Femoral (uyluk fıtığı) Herni:

Kasık alt bölgesinde (uyluk üst bölgesinde), femoral arterin(kasık atardamarı) yanında meydana gelen fıtıktır. Kadınlarda daha sık görülür. Boğulma riski en yüksek olan fıtık türüdür

Fıtık Hastalıkları 1 - Op. Dr. Selçuk Kihtir– Epigastrik Herni:

Karın orta hatta göbekten yukarıda görülen fıtıklardır. Nadir görülen bir fıtık tipidir.

– İnsizyonel (ameliyat kesisi fıtığı) Herni:

Daha önce geçirilmiş karın ameliyatlarının kesi yerlerinde ortaya çıkan fıtıklardır. Cerrahi teknik yetersizliğine, yara enfeksiyonuna ya da hastaya ait yara iyileşmesine bozacak etkenlere (obezite, şeker hastalığı, kortizon kullanımı, kronik akciğer hastalığı) bağlı olarak gelişebilir.

– Ubmblikal (göbek fıtığı) Herni:

Karın içi organ ve dokularının göbek deliğinden fıtıklaşmasıdır.

Hastada ne tür şikayetler yapar?

Genel olarak fıtıklaşma gelişen bölgede özellikle uzun süre ayakta durma sonrası veya ağırlık kaldırma sonrası ağrı, şişlik meydana gelir. Eğer fıtıklaşan bağırsak dokusu ise bulantı ,karın ağrısı,kusma ve büyük abdest yapamama da şikayetlere eklenir.

Tanı nasıl konulur?

Genelde fizik muayene teşhis için yeterlidir.Ender durumlarda ultrason tetkiki gerekebilir.

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Fıtıkların tek tedavi seçeneği cerrahi onarımdır. Laparoskopik ve ya Açık cerrahi yöntem seçenekleri vardır.Her iki yöntemde de genel olarak mesh (yama) kullanılması rutin hale gelmiştir.Yama kullanılmasında amaç ameliyat sonrası gerginliğe bağlı ağrı ve fıtık nüksünü minimuma indirmektir. Çok küçük fıtıklarda ve çocuklarda yama kullanılmayabilir. Düzgün bir ameliyat sonrası hasta da kendine dikkat ederse hastalığın tekrarlama riski%1-2 civarlarındadır.